Par biržu | Energoresursu birža | BALTPOOL

Tirdzniecības shēma, Tirdzniecības “Baltpool” biodegvielas biržā priekšrocības

Atbalsta instrumenti uzņēmumu konkurētspējas celšanai - vebinārs - 10.11.2020.

Aprēķinot nodevu, aizņemamā platība tiek noapaļota līdz veselam skaitlim uz augšu. Rīgas domes Atbrīvojumi no nodevas maksas 7.

tirdzniecības shēma

Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās nemaksā: 7. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole 8.

tirdzniecības shēma

Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās ielu tirdzniecības atļaujas tirdzniecības shēma. Nodeva ieskaitāma vienā no šiem Rīgas domes Finanšu departamenta kontiem, maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas izsniedzēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi: 9.

tirdzniecības shēma

Nodevas izlietojumu kontroli pilnā mērā veic Rīgas pilsētas izpilddirektors un Rīgas domes Finanšu departaments. Nodeva, kas iekasēta par tirdzniecību publiskās vietās, tiek izmantota komercdarbību atbalstošu vai attīstošu projektu īstenošanai un komercdarbības vides izpētes projektu īstenošanai, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošu teritoriju uzturēšanai un labiekārtošanai.

Saistošo noteikumu izpildes kontrole Nodaļa svītrota ar Rīgas domes Svītrots ar Rīgas domes Noslēguma jautājumi Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rīgas domes Saistošo noteikumu 3.

tirdzniecības shēma

Rīgas pilsētas izpilddirektors un Rīgas domes Finanšu departaments līdz