Biržas tirdzniecība "Uz ziņām".

Tirdzniecība biržā ar ziņām

tirdzniecība biržā ar ziņām

Par šo tēmas aktualitāti neradās šaubu, sakarā ar to, ka finanšu tirdzniecība vienmēr bija populārs ienākumu gūšanas vaids.

Un šodien, kad vairāki finanšu dati ir pieejami tīmeklī un tirgot finanšu instrumentus var izmantojot on-line platformas, šis ienākumu gūšanas veids kļuva ļoti populārs.

tirdzniecība biržā ar ziņām

Biržās tirdzniecība uz ziņām ir pieejama visiem investoriem, jo pat Interneta portālos var atrast finanšu ziņu publikāciju laikus, prognozes un piemērus, kā tos pielietot realitātē. Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz zinātniskās literatūras un statistisko datu analīzi, veikt populārāko ziņu analīzi, izpētīt to ietekmi uz finanšu instrumentiem, izanalizēt ar kādiem vēl tirdzniecības paņēmieniem var savienot biržas tirdzniecību uz ziņām, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus investoriem par ziņu izmantošanu ieguldīšanās procesā.

tirdzniecība biržā ar ziņām

Darba rezultātā izanalizēti galvenās finanšu pasaules ziņas: Federal Reserve Rate Announcement; Retail Sales; bezdarba rādītāji; ražošanas rādītāji; tirdzniecības bilance; biržas indeksi. Analīze veikta ar monogrāfisko metodi un tehniskas analīzes paņēmienem.

Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs izstāde LNMM

Sakarā ar terhnoloģijas attistību, un brīvā laika trūkumu pēdējā laikā ļoti populāra kļuva tirdzniecība biržā ar ziņām algoritmu, jeb robotu izmantošana.

This topic is really topical because financial trading nowdays is popular source of additional income.

tirdzniecība biržā ar ziņām

This trading way is avaliable for all investors, because all news are published in media and there are many portals where everyone can find grapfics and all information about how this news have already influinced financial data. In addition, there are a lot of books, and information about how to use these published data on practise.

tirdzniecība biržā ar ziņām

Master theses main goals are - analise financial news, and how they infliuence financial markets, find with what trading strategy investors can connect news analyses, make conclusions, and make pracical proposals for invesotors.

In this master theses there are analised such news as - Federal Reserve Rate Announcement; retail sales; uneployment rate; manufactoring indexes; trade balance; stock indexes. Main conclusions of this theses are that this trading way today is really popular because of information avaliability.

tirdzniecība biržā ar ziņām

But its not best dessision for investors to trade using only financial news, its always nessesary to connect this strategy with tehnical analyses. Nowdays because of tehnology devolopment many traders strarted to use trading algoritms or robots.