VID informācijas sniegšana tiešsaistes režīmā

Tiešsaistes ieņēmumu lietojumprogrammas. Labākās lietotnes naudas pelnīšanai Android ierīcēs. Nopelnīt ar slēdzienu mobilajā tālrunī

Saturs

  tiešsaistes ieņēmumu lietojumprogrammas

  Show full item record Abstract Diplomdarba tēma ir Tiešsaistes izdevumu un ieņēmumu uzskaites sistēmas projektēšana. Darba mērķis ir izveidot prasību specifikāciju tiešsaistes izdevumu un ieņēmumu uzskaites sistēmas www.

  Diplomdarbā tiek secināts, ka Latvijā nav kvalitatīvas, ērti lietojamas un brīvi pieejams tiešsaistes ieņēmumu un izdevumu uzskaites informācijas sistēmas.

  tiešsaistes ieņēmumu lietojumprogrammas

  Tādēļ ir nepieciešams izveidot budžeta plānošanas tīmekļa lietojumprogrammu, kas ļautu tās lietotājiem efektīvi pārvaldīt personīgos finanšu līdzekļus un to plūsmu. Darba rezultāts ir uz informācijas arhitektūras un lietotāju pieredzes projektēšanas pieejas balstīta prasību specifikācija, kas tiks izmantota tiešsaistes izdevumu un ieņēmumu uzskaites informācijas sistēmas www.

  Darbs sastāv no 2 nodaļām un apakšnodaļām.

  tiešsaistes ieņēmumu lietojumprogrammas

  Diplomdarba apjoms — 91 lpp. Atslēgvārdi: ieņēmumu un izdevumu uzskaite, budžeta plānošana, uzkrājumu veidošana, informācijas arhitektūras pieeja, lietotāju pieredzes pieeja.

  tiešsaistes ieņēmumu lietojumprogrammas

  The objective of the paper is to specify the requirements specification of an online spending and revenue accounting system, which later will be used to design www. Author came to conclusion that there is no qualitative, easy to use and free accessible online spending and revenue accounting system in Latvia. Thus there is a tiešsaistes ieņēmumu lietojumprogrammas to design an online budget planning application, which allows its users to manage their personal finances and cash flow effectively.

  tiešsaistes ieņēmumu lietojumprogrammas

  The outcome of the diploma paper is a requirements specification based on information architecture and user experience approach, which will be used to design the second version of the online spending and revenue accounting system www. Keywords: the accounting of revenue and spending, budget planning, the making of savings, information architecture approach, user experience approach.

  tiešsaistes ieņēmumu lietojumprogrammas