Iepazīstieties ar “DocLogix 2019”

Strādāt internetā bez dokumentiem un pielikumiem

Dokumenta juridiskais spēks

Kur var izmantot drošu elektronisko parakstu? Saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm Elektronisko dokumentu likums  nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes pieņem elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu ienākumi internetā biržās parakstītus dokumentus no fiziskām un juridiskām personām, līdz ar to, ikviena rakstiski iesniedzama informācija vai pieprasījums valsts un pašvaldību iestādēm var tikt iesniegts attālināti, izmantojot e-dokumentu.

E-dokuments var ietvert informācijas un izziņu pieprasījumus no iestādēm, iesniegumus, atļauju, sertifikātu un licenču saņemšanai, gatavu veidlapu iesniegšanu, kā arī atskaišu, pārskatu un statistikas iesniegšanu.

Iestādei iesūtītie dokumenti jāizskata saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vairāk kā viena mēneša laikā. Elektroniskai saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm var izmantot: E-adresi — nodrošina mūsdienīgu un drošu iedzīvotāju strādāt internetā bez dokumentiem un pielikumiem uzņēmēju saziņu ar valsti — ziņu saņemšanu, nosūtīšanu un glabāšanu. E-adrese pieejama portālā Latvija.

Vairāk lasiet  šeit. Portāla Latvija.

Failu un grafiku pievienošana datu bāzes ierakstiem

Veidlapas un iesniegumi — iespējams nosūtīt ar e-pasta palīdzību, elektroniski parakstot nepieciešamo dokumentu un pievienojot to kā e-pasta vēstules pielikumu. Piemēram, elektroniski pieteikties  Eiropas veselības apdrošināšanas kartei EVAK  — aizpildot EVAK iesnieguma veidlapu pdfparakstot ar eParakstu un nosūtot Nacionālajam veselības dienestam, izmantojot  e-adresi  vai uz e-pasta adresi  nvd vmnvd.

Elektroniski parakstītus dokumentus pieņem arī Latvijas Republikas tiesas, kur elektroniski parakstīts dokuments var kalpot kā pierādījums tiesas procesā. Ja saraksti ar iestādēm veicat jautājumos, kas ir vispārīgi un neattiecas uz konkrētu personu, elektronisks paraksts nav nepieciešams, tomēr varat to izmantot.

Piemēram, ja vēlaties savā pašvaldībā noskaidrot, kad tiks veikts pašvaldības ceļa remonts. Tomēr, attiecībā uz tādiem jautājumiem, kur iestādei ir jāizskata tieši Jūsu gadījums un jāsniedz Jums oficiāla atbilde, piemēram, par pabalsta piešķiršanu, dokuments būs jāparaksta obligāti.

Dokumentu parakstīšana ar eParakstu notiek tāpat kā parakstot tos papīra formātā — Jums nepieciešams parakstīt ar eParakstu visus tos dokumentus, kurus Jūs būtu parakstījis, ja strādāt internetā bez dokumentiem un pielikumiem to klātienē.

Darījumiem juridisko personu starpā Uzņēmēji sava starpā vai sarakstē ar klientiem var izmantot eParakstu brīvprātīgi, savstarpēji vienojoties, piemēram sūtot rēķinus, aktus, līgumus, vēstules u. Līgumu, rēķinu, iesniegumu un jebkura veida citu dokumentu parakstīšanai atsevišķi vai izmantojot lietvedības un grāmatvedības sistēmas, kur iestrādāta eParaksta funkcionalitāte. Vienu dokumentu var parakstīt vairākas personas, tāpēc strādāt internetā bez dokumentiem un pielikumiem var ērti izmantot, piemēram, parakstot līgumus.

Savukārt,  Elektronisko dokumentu likums  nosaka, ka uzņēmumiem, kuri reģistrēti  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrāir pienākums pieņemt elektroniski parakstītus dokumentus un atbildēt uz tiem atbildes dokumentu parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot klientam uz e-adresi vai norādīto saziņas e-pastu.

Attālinātas oficiālas saziņas nodrošināšanai uzņēmējiem ar klientiem Uzņēmēji, veidojot savus portālus un apkalpošanas vides, var izmantot vienotu piekļuves rīku, ietaupot izmaksas jaunu autentifikācijas rīku iegādei un radot iespēju klientiem dažādu uzņēmēju portālos lietot vienotu autentifikācijas rīku.

Uzņēmēji, kuru pakalpojumu saņemšanai nepieciešams iesniegums uz noteikta parauga veidlapas, var nodrošināt publisku pieeju attiecīgajām veidlapām rediģējamā formā un iespēju tās lejupielādēt, lai būtu iespējams tās aizpildīt elektroniski un parakstīt ar eParakstu.

Personu pilnvarošanai Ja Jums nepieciešams kādu pilnvarot vai saņemt pilnvarojumu rīkoties, piemēram, ar kustamo vai nekustamo īpašumu, varat to nokārtot elektroniski. Izmantojot Latvijas zvērinātu notāru klientu portālu  www. Tādējādi personai, kura, piemēram, pašlaik atrodas ilgstošā prombūtnē ārvalstīs, nav jāmēro ceļš uz Latviju, lai izdotu kādam pilnvaru rīkoties viņa interesēs — piemēram, risināt ar īpašuma apsaimniekošanu u.

Notārs pēc pilnvaras izdošanas var izsniegt tās atvasinājumu izrakstu elektroniska dokumenta formā, parakstot ar eParakstu un pievienojot laika zīmogu. To var elektroniski nosūtīt iestādei, kura pilnvaru lūgusi.

strādāt internetā bez dokumentiem un pielikumiem

E-identitātes apliecināšana eParakstu var izmantot arī e-identitātes apliecināšanai: Var izmantot tīmekļa vietnēs, pašapkalpošanās portālos, informācijas sistēmās piemēram, izmantot e-pakalpojumus portālā  Latvija. Izmantojot drošu elektronisko parakstu eParakstu tiek iegūtas vairākas priekšrocības: ērtāk — nav jāiet uz iestādi, lai aiznestu dokumentu, tā vietā tiek izmantota  e-adrese  vai e-pasts; lētāk — papīra dokumenta sagatavošanas, transporta vai pasta pakalpojumu izdevumi, kā arī iestādē pavadītais laiks būs dārgāks; eParaksts ir pieejams bez maksas maksas tas ir juridiskām personām izvēloties eParaksts karti un tam nav nosūtīšanas izmaksu; ātrāk — e-dokumenta nogādāšana adresātam un tā saņemšana notiek tūlītēji; pieejamāk — nav jārēķinās ar iestāžu darba laiku, e-dokumentus iespējams iestādei nosūtīt 24 h diennaktī; mobilitāte — eParakstu iespējams izmantot jebkurā pasaules vietā, kur pieejams dators un internets; Latvijā drošs elektroniskais paraksts eParaksts ir pieejams izmantojot vairākus rīkus neatkarīgi no eParaksta veida, kādu izmantojat, rezultāts būs vienāds — elektroniski parakstīts dokuments ar juridisku spēku.

Privātpersonām Privātpersonām, kas sasniegušas 14 gadu vecumu, pieejami eParaksta veidi: eParaksts personas apliecībā jeb elektroniskajā identifikācijas eID kartē Ikviena Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona, eID karti var saņemt  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā. Par nepieciešamiem dokumentiem, izgatavošanas laiku un izmaksām, lai saņemtu personas apliecību eID karti lasiet  šeit.

Mobilā lietotne eParaksts mobile var pieteikties portālā  eparaksts.

Pēc pieteikuma aizpildīšanas jānoslēdz līgums par eParaksts mobile lietošanu. Precīzāka informācija par eParaksts mobile iegūšanas iespējām ir pieejama  šeit. Lai varētu dokumentus parakstīt viedtālrunī, nepieciešams lejupielādēt mobilo lietotni eParakstsLV. Tās lietošana ir bez maksas un līguma slēgšana nav nepieciešama. Mobilā lietotne dokumentu parakstīšanai  eParakstsLV Lai parakstītu dokumentus lietotnē eParakstsLV, vispirms ir jāiegūst lietotne eParaksts mobile un jāizveido eParaksta parole portālā eParaksts.

 • Iepazīstieties ar “DocLogix ” - Dokumentu un procesu vadības sistēma
 • Elektronisko dokumentu aprite - LV portāls
 • Naudas pelnīšana internetā pastavit laik
 • Uzņēmums, kurā visi jau 7 gadus strādā no mājām.

Precīzāka informācija par eParakstsLV iegūšanas iespējām ir pieejama  strādāt internetā bez dokumentiem un pielikumiem. Nodrošina dokumentu parakstīšanu viedierīcē ar drošu elektronisku parakstu, kā arī jau parakstītu dokumentu pārbaudi.

 1. Grieķi opcijās
 2. Jānis Frīdmanis jurists Dokumenta juridiskā spēka esības jēdzienu un kritērijus nosaka Dokumentu juridiskā spēka likums.
 3. Failu un grafiku pievienošana datu bāzes ierakstiem - Access
 4. Likumīgi nopelnīt naudu internetā
 5. Izmantojiet dokumentu koku ērtāk Atkarībā no Jūsu lietu nosaukuma ilguma var būt vajadzība redzēt pilnus vai daļējus nosaukumus.
 6. Mozello Blogs - Uzņēmums, kurā visi jau 7 gadus strādā no mājām. Pieredze, kas var noderēt arī tev.
 7. Pielikumu atsauces Kāpēc lietot pielikumus?

Juridiskām personām Juridiskas personas var izmantot bezmaksas piedāvātos eParaksta un e-identifikācijas rīkus, tāpat kā fiziskas personas.

Tomēr ir radīts arī produkts tieši uzņēmējiem, kuri savā ikdienā  izmanto elektroniskus dokumentus bieži un lielākā apjomā — eParaksts karte. Plašāka informācija par pieteikšanos un izmaksām pieejama  šeit. Papildus eParaksts kartei juridiska persona var izmantot arī eZīmogu.

Ar eZīmogu uzņēmums vai iestāde var apliecināt izziņas, izrakstus no informācijas sistēmām, reģistriem, sertifikātus, apliecības un citus dokumentus par jau notikušiem faktiem.

Elektronisko dokumentu aprite

Tas neaizstāj uzņēmuma vai iestādes pārstāvja parakstu. Plašāka informācija par pieteikšanos un izmaksām  šeit. Neatkarīgi no droša elektroniskā paraksta eParaksta veida, kādu izmantojat, rezultāts būs vienāds — elektroniski parakstīts dokuments ar juridisku spēku: eID karte personas apliecība Lai veiktu dokumentu parakstīšanu, izmantojot personas apliecībā eID kartē pieejamo eParakstu, Jums būs nepieciešams: Dators ar interneta pieslēgumu; Bezmaksas programma eParakstītājs3.

Par kodu maiņu vairāk lasiet  šeit. Parakstīties ar eID karti ir iespējams 3 veidos nodrošinot vienādu rezultātu visos gadījumos : izmantojot portālu  eparaksts.

strādāt internetā bez dokumentiem un pielikumiem

Mobilā lietotne eParaksts mobile eParaksts mobile ir mobilā lietotne, kas paredzēta identitātes apliecināšanai digitālajā vidē, kā arī dokumentu parakstīšanai portālā  www. Mobilā lietotne eParakstsLV Mobilā lietotne  eParakstsLV  nodrošina dokumentu parakstīšanu viedierīcē, kā arī jau parakstītu dokumentu pārbaudi.

Lai parakstītu dokumentus lietotnē eParakstsLV, vispirms  ir jāiegūst lietotne eParaksts mobile. Lai parakstītu dokumentu mobilajā lietotnē eParakstsLV, vispirms ir: jāreģistrējas lietotnes eParaksts mobile iegūšanai, jāparaksta lietotnes saņemšanas līgums, jāinstalē lietotne savā tālrunī un jāpabeidz reģistrācija lietotnes izmantošanai.

strādāt internetā bez dokumentiem un pielikumiem

Ja personai ir eID karte, iepriekšminētās darbības varēs veikt pilnībā attālināti. Ja personai nav eID kartes vai eParaksta kartes, līguma noslēgšanai būs nepieciešams apliecināt savu identitāti klātienē — eParaksts klientu apkalpošanas centrā vai saņemot līgumu ar kurjeru.

Iepazīstieties ar “DocLogix 2019”

Kurjera pakalpojums līguma saņemšanai tiek nodrošināts bez maksas. Tā ir izdevīga tiem uzņēmējiem, kuriem ir liels parakstāmo dokumentu apjoms.

Juridiskas personas, tāpat kā fiziskas personas, var izmantot eID karti un eParaksts mobile. Lai parakstītu dokumentus izmantojot eParaksts karti juridiskām personām, Jums būs nepieciešams: Viedkartes lasītājs; Ar eParaksts karti var parakstīties gan portālā  eparaksts. Drošības jautājumi 8. Drošības jautājumi Atcerieties, ka eID karte ir ne vien personu apliecinošs dokuments klātienē, bet ari digitālajā vidē.

Tajā ir iekļauts arī personas pašrocīgs paraksts digitālajā vidē. Ja eID karte atradīsies, drošības sertifikātus varēsiet atjaunot. Vairāk lasiet  PMLP tīmekļa vietnē.

Notikuma apraksts

Piesardzības pasākumi ikdienai Droša elektroniskā paraksta eParaksta PIN jāglabā drošā vietā, rūpīgi! Esiet piesardzīgi ar PIN informācijas pierakstīšanu uz lapām vai piezīmju blociņos.

strādāt internetā bez dokumentiem un pielikumiem

Parūpējieties, lai šī informācija nekļūst zināma citām personām! PIN informāciju glabājiet tikai sev pieejamā vietā un veidā, kas ļaus pamanīt, ja kāda cita persona tai būs piekļuvusi! Aploksni ar PIN kodiem nenēsājiet sev līdzi, jo papīram burzoties, rakstzīmes izdzisīs. Jaunu PIN aploksni saņemsiet bez maksas, bet jārēķinās, ka tā tiks izsniegta 5 darba dienu laikā. Šajā laikā karte būs jāatstāj PMLP. Mīti par drošu elektronisko parakstu eParakstu 9.

strādāt internetā bez dokumentiem un pielikumiem

Mīti par drošu elektronisko parakstu eParakstu eParakstu iegūt ir dārgi No Lietotnes  eParaksts mobile  un  eParakstsLV  ir lejupielādējamas un lietojamas bez maksas. Savukārt, eParaksts kartes izgatavošanas izmaksas juridiskām personām ir Eur Lietotājiem noteikta abonēšanas maksa, kas tiek veidota, ņemot vērā karšu skaitu uzņēmumā piemēram, abonēšanas maksa līdz 20 kartēm ir Eur 5.

Plašāk par izmaksām  www. Tiesības parakstīt uzņēmuma dokumentus elektroniski uzņēmuma pārstāvjiem ir uz tā paša juridiskā pamata kā tiesības parakstīt papīra dokumentus. Tāpat eDoc  formātu izvēlas, kad ir nepieciešams parakstīt vairāku dokumentu komplektu vai arī jāparaksta ne tikai teksta dokumenti, bet arī citu formātu datnes, piemēram, attēli, video vai audio faili.

Uzņēmums, kurā visi jau 7 gadus strādā no mājām. Pieredze, kas var noderēt arī tev.

ASICe formātu izvēlas tad, ja parakstāmais dokuments tiek adresēts citas ES dalībvalsts iedzīvotājam vai organizācijai.

Pārbaudīt dokumenta eParakstu var  šeit. Valsts un pašvaldību iestādes nepieņem elektroniski parakstītus dokumentus Latvijas likumdošana nosaka, ka kopš