Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi - azboulings.lv | azboulings.lv

Reālo iespēju metode ir. PAŠVALDĪBAS VADĪŠANAS METODES

Rubrika: Deputātu rokasgrāmata Eiropas Vietējo pašvaldību harta skat. Nacionālā likumdošanas leģitimitāte pašvaldības patstāvības ierobežošanā būtu jāsamēro ar hartā noteiktajiem principiem, kam ir augstāks juridiskais spēks nekā nacionālajiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Tomēr, lai teorētiskās tiesības saskanētu ar praksi, cilvēkiem jābūt gataviem šīs tiesības piemērot nopelnīt naudu bez pirmās iemaksas izmantot.

Pašvaldību politiķi, kuri darbojas reālā ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā vidē, samēro savas intereses ar sagaidāmajiem rezultātiem. Pat tad, ja viņi darbojas samērā patstāvīgi, ne vienmēr gribas šo faktu atzīt. Dažkārt izdevīgi atzīties, ka uzdevumu uzdevis vai noteikumus noteicis kāds cits. Zinātnes apakšnozare — politikas analīze — aplūko vairākus variantus, kā veidojas publiskās pārvaldes politika.

Berlitz metode mūsdienās

Lai varētu atšķirt aplūkojamo metodi no citām plaši izmantojamām metodēm, raksturosim vairākas no tām. Publiskās izvēles teorijas pamatjēdzieni Pirms pārejam pie metožu izklāsta, jāraksturo iemesli, kāpēc pašvaldības darbinieki sagatavo, bet pašvaldības politiķi pieņem lēmumus.

Zinātnisku atbildi uz šo jautājumu sniedz publiskās izvēles teorija angļu val. Public choice theory. Saskaņā ar šo teoriju ierēdņi un politiķi darbojas savtīgi maksimizē personisko labumu.

kā atrast tendences līnijas formulu

Tas nebūt nenozīmē, ka publiskajā telpā netiek runāts par sabiedrības interesēm. Teikt, ka politiķi ir savtīgi, noteikti nepieder pie labām manierēm.

Māja, koks, suns Lai nokļūtu tur, kur tu nekad neesi bijis, tev jāiet pa ceļu, pa kuru tu nekad neesi gājis. Eliots Nevar pārlēkt pāri desmit metru platai aizai ar diviem piecu metru lēcieniem. Amerikāņu sakāmvārds Ja nevari mainīt pasauli, maini sevi.

Tomēr pagājušā gadsimta Privātajā ekonomikā ekonomiskā procesa dalībnieki tiecas gūt peļņu gluži savtīgs nolūkstaču tirgus apstākļos bināro opciju stratēģija sarkana centieni veicina sabiedrisko publisko labumu. Publiskās izvēles teorijas piekritēji cer, ka arī publiskajā sektorā ir iespējams sasniegt līdzīgu situāciju — konkurējošas personiskās intereses ja ir laba konstitūcija un labi likumi rada ekonomisku un efektīvu rīcību sabiedrības interesēs.

Kaut arī Džeimss Buhanans Lai varētu zinātniski reālo iespēju metode ir analizēt pašvaldību politikas lēmumu pieņemšanu, jāņem vērā reālā situācija un reālie motīvi. Tajā pašā laikā tradīcija nerosina atklāti runāt par reālajiem indivīdu, grupu vai politisko partiju motīviem. Savtīgas intereses nevar traktēt primitīvi — kā vēlmi iegūt vairāk naudas.

kā tirgot iespējas nedēļas nogalē

Politiķa un ierēdņa savtīgums var izpausties visdažādākajās formās. Tā, piemēram, tādi faktori kā atzinība, slava, savas taisnības pierādīšana, tieksme darīt interešu grupu vai pat visu sabiedrību laimīgu, tieksme rīkoties ētiski vai tieksme labāk kalpot dievam ir sastopami visdažādākajās kombinācijās.

Vairums vēlētāju no politiķa gaida altruismu nesavtību.

Jaunākie komentāri

Mediji tā vietā, lai zinātniski pamatoti izskaidrotu notikumus, pievērš šim aspektam pārspīlētu uzmanību. Par valdības darbības sagaidāmajiem ekonomiskajiem vai sociālajiem rezultātiem stāsta reti. Lasītāja vai skatītāja uzmanība tiek pievērsta dažādiem maznozīmīgiem aspektiem, kas uzjunda vēlētājos tādas īpašības kā skaudību, nenovīdību, naidu. Šādos apstākļos atklāta saruna par politikas veidošanu un reālajiem mērķiem ir diezgan riskanta.

Jāatceras, ka politiķis no riska nevar izvairīties — tāpat kā to nevar uzņēmējs privātajā uzņēmējdarbībā. Abos gadījumos nav iespējams precīzi paredzēt iznākumu, jo to ietekmē daudzi savstarpēji pretrunīgi faktori.

Tieši savtīgums, nevis rūpes par sabiedrību nereti ir bezdarbības neriskēšanas pamatā. Veidojot dialogu ar sabiedrību vai priekšniecību, politiķim vai ierēdnim jāņem vērā otra dialoga puse, tās spēja uztvert novērtēt teikto un sagaidāmā reakcija.

Uzziniet vairāk

Tas lielā mērā izskaidro, kāpēc par patiesajiem rīcības motīviem reti tiek runāts publiski. Grupu interešu līdzsvarošana Ja runa ir par autonomo pašvaldības politiku, tad pašvaldībai ir rīcības brīvība lēmuma pieņemšanā. Pat tad, ja ir vēlme publiski izlikties, ka paši lēmumu neesam pieņēmuši, faktiski tiek vērtēts, kādu iespaidu lēmums atstās uz tiem, no kā atkarīga pašvaldība.

Situācija, ka no lēmuma pieņemšanas iegūst visi pašvaldības iedzīvotāji, kaimiņu pašvaldības un valsts kuru intereses arī jāievēropotenciālie investori, nevalstiskā sektora pārstāvji un citas grupas, ir tik reti sastopama, ka šādu analīzi var izlaist.

Grupu interešu līdzsvarošana noris vairākās pamatformās.

kā es tirgoju opciju video

Pirmām kārtām vēlētāji izvēlas savus deputātus no dažādiem sarakstiem. Sadrumstalota politiskā spektra gadījumā dažādu grupu intereses tiek pārstāvētas domē atbilstoši vēlētāju izjūtām par to, ko viņi sagaida no saviem deputātiem.

Koalīciju visbiežāk veido vairāku grupu pārstāvji, tāpēc vienošanās par darāmajiem darbiem ārpus likumos obligāti noteiktā notiek jau koalīcijā, un tā ir savdabīga interešu līdzsvarošana. Kaut gan Latvijas likumos ir saglabāta deputātu vadošā loma, arvien lielāka nozīme ir pašvaldības darbiniekiem, kas izstrādā detaļās gan attīstības programmas, gan budžetu.

Budžets arī ir interešu līdzsvarošanas mehānisms. No tā, kā tiek pārdalīti finanšu līdzekļi, izriet institūciju izmēri pašvaldības iestādēs un uzņēmumos nodarbināto skaits un atalgojumskā arī pašvaldības produkta saņēmēji. Pārsvaru var gūt dažādas intereses — uzņēmēju, potenciālo investoru, daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju, noteiktas teritorijas iedzīvotāju, invalīdu u.

kā jūs varat nopelnīt naudu iepriekš

Budžeta pārdale par labu vienai grupai ir ekvivalenta budžeta samazināšanai citai grupai. Ja vieniem samazinām nodokli, tas rada grūtības citiem konkurēt. Grupu interešu līdzsvarošana noris, gan ikdienā gatavojot lēmumus, gan perspektīvajā plānošanā.

Latvijā katra grupa drīkst brīvi lobēt savas intereses, tikties ar lēmumu gatavotājiem, piedalīties darba grupu un politisko komiteju sēdēs, noklausīties jautājumu apspriešanu domes sēžu laikā. Kamēr nav pieņemtas lobēšanu ierobežojošas normas, tā ir būtiska Latvijas priekšrocība, jo ļauj sagatavot kvalitatīvākus vadības lēmumus. Tātad — katras politikas pamatā ir intereses.

Tā, piemēram, ja kādai nacionālajai politikai mēs nevaram atrast izskaidrojumu iekšzemē, tad, visticamāk, darbojas kādu ārvalstu vai starptautisku korporāciju intereses. Sākotnēji var likties, ka kāda nevaldības organizācija vai kādi mediji nezināšanas dēļ sludina kaitīgas reformas.

video pārskata binārās opcijas

Taču, ja palūkojamies vērīgāk, tad ir vērts pasekot, kādu valstu vēstniecības šie cilvēki apmeklē vai kas maksā par viņu projektiem. Arī pašvaldības teritorijā notiekošo ietekmē dažādi ārēji faktori, dažkārt tiem ir ideoloģisks raksturs.

Xanthelasma noņemšana mājās ir viegli ar Xanthel

Piemērs — zaļie aicina likvidēt meliorāciju vai neizmantot piekrasti. Šķietami viņi rūpējas tikai un vienīgi par dzīvās dabas saglabāšanu uz planētas. Tomēr, rūpīgāk papētot, var konstatēt interešu grupas, kam šādi priekšlikumi ir izdevīgi. Latvijā ir noteiktas daudz zemākas publisko iepirkumu robežas, nekā to prasa ES likumdošana.

Trešā praksē izmantotā pieeja iekšzemes kopprodukta aprēķināšanai ir izdevumu metode angliski — expenditure approach. Tās izmantošana pamatojas uz vienkāršu atziņu: tas, kas vienam ir ienākums, ir kāda cita izdevumi. Ja kāds saņem algu, tad pastāv uzņēmums vai iestāde, kas šo algu maksā.

Rezultātā pašvaldību iepirkumi ir neefektīvi, tiek zaudēti nodokļu maksātāju līdzekļi, jo paildzinās sākotnēji lietderīgu darbību ieviešanas laiks, tiek iegādātas morāli novecojušas tehnoloģijas. Uzņēmēji gūst peļņu, bet sabiedrība nesaņem efektīvu publiskā sektora ekonomiku.

Tas ir izdevīgi tām valstīm, kas cenšas Latviju apsteigt ekonomikas attīstībā. Tas ir izdevīgi uzņēmēju grupām, kuras neizceļas ar produktivitāti vai inovācijām, bet pacietīgi piedalās konkursos un sadarbojas ar iepirkumu uzraudzītājiem procesa bremzēšanā.

Kaut arī pēc sava satura politika vienmēr ir interešu līdzsvarošana, tā formāli izpaužas atšķirīgās metodēs procedūrās. Atbilstoši rezultātu mērīšanai katrai metodei ir atšķirīgs raksturs.

Šo raksturu nosaka politikas ieguvēja intereses. Komandu metode Politikas veidotāji izpilda kādas citas publiskās vai privātās personas iestādes, amatpersonas uzdevumu.

Šai metodei ir dažādi varianti, kas atšķiras pēc formas, taču saturs pamatā ir vienāds. Kā jau minēts iepriekš, var būt situācijas, kad tikai ārēji lēmuma pieņemšana izskatās pēc komandu metodes, faktiski politiķi pie sava lēmuma ir nonākuši patstāvīgi.

Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi - azboulings.lv | azboulings.lv

Vēsturiski pazīstamākā modifikācija ir PSRS laika izpildkomiteju sistēma. Tā bija raksturīga ar hierarhiju visos varas mērogos — jo lielāka teritorija, jo augstāka vara. Ministrija varēja pa tiešo, apejot formālo priekšniecību, rīkot vietējās izpildkomitejas struktūrvienības. Rajona izpildkomitejas izglītības pārvalde bija padota arī Izglītības ministrijai. Šādas situācijas atjaunošana ir PSRS laika juristu un viņu audzēkņu sapnis, laiku pa laikam dažādas centrālās varas struktūras vēlas atjaunot izpildkomiteju sistēmas elementus.

Centrālistiem ir tuvs un saprotams piemērs — Putina Krievija, kurā sākotnēji tika atjaunota varas vertikāle un pārņemta totāla kontrole pār plašsaziņas līdzekļiem, bet turpinājumā attīstīta armija, lai varētu iebrukt kaimiņvalstīs.

Makroekonomika by Biznesa Vadības Koledža - Issuu

Diemžēl prakse rāda, ka atsevišķi ministri vēl nezina, ka izpildkomiteju laiki ir beigušies skat. Grinberga lietu, kurā ministrs Krišjānis Kariņš bija iedomājies dot rīkojumus pašvaldības domes priekšsēdētājam; Kuldīgas rajona tiesas Grinberga lietā.

Latvijas likumdošana neparedz, ka centrālajai valdībai ir iespēja dot rīkojumus pašvaldības darbiniekiem, izņemot likumā īpaši atrunātus gadījumus. Tā, piemēram, atbildīgais ministrs var ar pamatotu rīkojumu atstādināt līdz tiesai, ja pašvaldības dome rīkojumam nepiekrīt domes priekšsēdētāju no amata pienākumu pildīšanas. Taču komandu metodes lietojums tīrā veidā likumos nav paredzēts. Netieši reālo iespēju metode ir metodi var izmantot gan pēc pašvaldības, gan pēc centrālās valdības, gan pēc Eiropas Savienības iniciatīvas.

ES kompetence reālo iespēju metode ir ierobežota, svarīgākajos pašvaldības atbildības jautājumos ES nedrīkst pieņemt dalībvalstīm saistošus likumus. Latvijai nav jāīsteno ES idejas sociālajā vai izglītības jomā, taču tā var dabūt ES budžeta naudu tikai tad, ja īsteno ES idejas. Patiesībā nekāda komanda nav saņemta, taču, ja vēlaties attīstīt savu teritoriju ar papildlīdzekļiem virs izlīdzināšanas sistēmā radītajām iespējām, tad īstenojat apšaubāma labuma projektus, stāstot, ka ES vai attiecīgās starpniekinstitūcijas to uzdeva.

Par Berlitz Berlitz metode Berlitz metode, ko izgudroja mūsu uzņēmuma dibinātājs Maksimiliāns Berlics, ir pirmā zināmā dziļi iesaistošās mācīšanās metode, un tā kopš saviem pirmsākumiem ir satricinājusi tradicionālos valodu mācīšanās stilus. Berlitz metode ir visu Berlitz valodu mācību pamatā jau kopš Mēs turpinām pilnveidot savu pieeju, lai neatpaliktu no jaunākajiem ar izglītību saistītajiem principiem. Piemēram, pašlaik mūsu metodoloģija ietver individuālu vajadzību analīzi un ir apvienota ar digitālajiem medijiem un mūsu e-mācību platformu. Uzziniet vairāk Kas tieši ir Berlitz metode?

Kopumā pieredze liecina, ka šāda nekritiska izvēle, īstenojot jebkādu projektu, ko izdevies piesaistīt savai teritorijai, ir ļāvusi atdzīvināt vietējo ekonomiku un iegūt labākus rezultātus nekā reālo iespēju metode ir pašvaldībās.

Katras sīkākās teritorijas attīstības programmai ir jāatbilst lielākas teritorijas attīstības programmai. Līdz ar to lielākās teritorijas ES, valsts, reģions programmu vai rīcības plānu var uztvert kā komandu mazākai teritorijai. Tikpat bieži kā faktisku komandēšanu var novērot izlikšanos, ka kāds jūs komandē. Tas uzskatāmi redzams nozaru ministru darbībā. Savulaik iestāšanās Eiropas Savienībā tika izmantota, lai piesegtu dažādas pārmaiņas valsts pārvaldē un valdības un pašvaldību attiecībās, par kurām nevienam Eiropas Komisijā nebija nekādas intereses un kas faktiski atbilda grupu interesēm pašā Latvijā.

Tomēr tika stāstīts, ka to prasot Eiropa.

sarkanā zaļā sveces bināro opciju stratēģija

Šim nolūkam pietika pierunāt kādu vidēja līmeņa Eiropas Komisijas darbinieku parakstīt vēstuli, kas atbilda Latvijas lobētāju interesei. Tā, piemēram, veselības nozarē ministrija atbildību par strukturāliem un reģionāliem pārkārtojumiem kopš Patiesībā ārvalstu konsultanti izvēlas tos vietējos padomdevējus, kuri atbild par darba pieņemšanu, politikas analīzes vietā nodarbojas ar politikas advokatūru. Komandu metodes variants ir aizbildināšanās ar kāda agrāk pieņemta likuma politisku normu.

Piemērs — Valsts pārvaldes iekārtas likumā ir ieraksts Valsts kontrole centās šos ierobežojumus paplašināt, tādējādi sadārdzinot publisko funkciju veikšanu. Aizbildinājums neefektivitātes veicināšanai bija ticība vienai vienkāršotai ekonomikas teorijai, kas tika nostiprināta ar politiskām normām likumā.