Vairāk nekā 3500 darba devēju

Prakses iespējas

Saturs

  VID ierēdņu lēmumu un rīkojumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība VID ir liela iestāde, kurā strādā ap  darbinieku un kurai ir struktūrvienības gan Rīgā, gan ārpus Rīgas. Lai iestāde varētu kvalitatīvi un efektīvi veikt tās galvenos uzdevumus , nepieciešami augsti kvalificēti darbinieki.

  prakses iespējas cik ir satoshi dolāros

  VID ir pievilcīgs darba devējs un aicina darbā profesionālus, kvalificētus, kompetentus, motivētus, godīgus, atbildīgus un uz izaugsmi vērstus darbiniekus. Lai piesaistītu kvalificētus darbiniekus, VID ir viens no lielākajiem mācību prakses vietu nodrošinātājiem Latvijā. Vidēji gadā VID nodrošina prakses vietas gandrīz augstākās izglītības iestāžu studentiem tādās jomās kā muita, nodokļi un nodevas, sociālās zinātnes, tiesību zinātnes, dokumentu pārvaldība, informācijas tehnoloģijas u.

  prakses iespējas kā bagātināties ar iespējām

  Kā pieteikties praksei Valsts prakses iespējas dienestā? Vēstulē norāda izglītības iestādes nosaukumu, studiju novirzienu, mācību kursu un precīzu paredzētās prakses laiku, kā arī vēlamo prakses vietu un pievieno prakses programmu un prakses uzdevumus. VID izvērtē saņemto informāciju un nosūta izglītības iestādei vai studentam informāciju par iespēju iziet praksi, norādot prakses vietas adresi, prakses vadītāju un prakses vadītāja kontaktinformāciju.

  prakses iespējas kā strādāt ar bināro robotu

  Students aizpilda iesniegumu par praksi VID un iesniedz to kopā ar prakses līgumu. Izglītības iestāde sagatavo prakses līgumu trīs eksemplāros.

  prakses iespējas opcijas welcome bonusu

  Ja izglītības iestāde neizmanto VID izstrādāto līguma paraugu, prakses līgumā jābūt iekļautam punktam par konfidenciālas informācijas neizpaušanu; Students no izglītības iestādes puses parakstīto prakses līgumu trīs eksemplārus kopā ar iesniegumu iesniedz tuvākajā VID struktūrvienībā. VID nodrošina prakses līguma parakstīšanu un parakstītā prakses līguma divus prakses iespējas nodod praktikantam. Students sazinās ar prakses vadītāju un precizē ar prakses norisi saistītos jautājumus, lai uzsāktu praksi VID.

  prakses iespējas bināro iespēju brokeri