Studiju kursu izvēle

Pilns kurss izvēles profesionāļiem

Pieteikties kursiem Sagatavo savu bērnu nākotnes iespējām!

fiat maks ir rentabla stratēģija video turbo opcijām

Nākotnes un jau šodienas darba tirgū programmētājs ir viena no vispieprasītākajām un labāk atalgotajām profesijām pasaulē. Mūsu programmēšanas kursos bērni apgūst šo ļoti noderīgo prasmi — programmēšanu —, līdztekus attīstot loģisko domāšanu.

monetārā savstarpējā palīdzība internetā bez ieguldījumiem kā nopelnīt naudu internetā mājās

Turklāt bērni ir ieguvēji ne tikai nākotnē, bet arī tagadnē — viņi saturīgi pavada brīvo laiku un iegūst draugus ar līdzīgām interesēm. Apgūstot programmēšanu, tiek nostiprinātas arī citas ļoti noderīgas iemaņas — jaunieši trenē pacietību un rūpīgu attieksmi pret darbu, prasmi atrast kļūdas savā darbā un meklēt radošus risinājumus dažādiem izaicinājumiem.

Serge Berger

Programmēšanas kursi ir iespēja iepazīt šo profesiju un profesionālu skolotāju vadībā apgūt programmēšanu augstā līmenī. Kursu absolventi turpina studijas IT sfērā gan Latvijas, gan starptautiskās augstskolās.

binārā opcijas depozīts no 1 kā pelnīt naudu, ko cilvēki palīdz

Mūsu grupas Mazie veido algoritmus un risina uzdevumus, kuros ir izmantoti pazīstami multfilmu un pilns kurss izvēles profesionāļiem varoņi. PPS piedāvā programmēšanas, robotikas, matemātikas un web izstrādes kursus.

Vērtēšanas kritēriji: Gala pārbaudījuma veids: eksāmens — patstāvīgi veidotas grupu terapijas nodarbību programmas prezentācija; ieskaite — praktiska grupas vadīšana min. Praktiska grupas vadīšana min. Gala pārbaudījums pilna laika studijas : Eksāmens Gala pārbaudījums nepilna laika studijas : Eksāmens Studiju rezultāti Zināšanas: Studenti zina dažādu grupu terapijas metožu teorētisko pamatojumu, zina dažādas grupu terapijas formas sociālajā darbā ar dažādām klientu grupām, zina grupu terapijas procesa organizācijas īpatnības darbam ar dažādām klientu grupām sociālajā darbā, izprot sociāli psiholoģiskā treniņa, atbalsta grupu metožu pielietošanas nozīmi un komandas darba procesa pamatprincipus.

Esam palīdzējuši jau vairākiem simtiem skolēnu iemācīties programmēt. Mūsu skolotājiem ir liela pedagoģiskā pieredze un neizmērojama aizraušanās ar programmēšanu — šo degsmi mēs nododam jaunajiem programmētājiem. Mūsu audzēkņi jau vairākus gadus izcīna godalgotas vietas valsts mēroga programmēšanas olimpiādēs un robotikas sacensībās, kā arī ar labiem rezultātiem ir piedalījušies starptautiskās programmēšanas un robotikas sacensībās Igaunijā, Slovēnijā, Bulgārijā, Azerbaidžānā un Krievijā.

PPS audzēkņi un skolotāji vairākkārt ir saņēmuši Valsts prezidenta apbalvojumu par teicamiem rezultātiem starptautiskajās olimpiādēs.

izmēģinājuma tirdzniecības binārās opcijas bitcoin freebitco in

Tas ir pierādījums, ka PPS ir labākā vieta Latvijā, kur apgūt programmēšanu. Kādēļ izvēlēties PPS kursus?