Lapas karte:

Kā iegūt iespēju

Saturs

  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka Latvijā dzīvojošie Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki, kas līdz Pēdējo divu gadu laikā šo iespēju ir izmantojuši jaunieši.

  kā iegūt iespēju

  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicina personas, kuras atbilst Pilsonības likuma nosacījumiem un vēlas reģistrēt Latvijas pilsonību, iesniegt dokumentus Latvijas pilsonības iegūšanai. Vēršam uzmanību, ka dokumentu iesniegšanu nevajadzētu atlikt uz pēdējo dienu.

  kā iegūt iespēju

  Iesniegumu un dokumentus Latvijas pilsonības iegūšanai var iesniegt jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, līdzi ņemot šādus dokumentus: 1     personu apliecinošu dokumentu pasi vai personas apliecību ; 2     apliecību vai diplomu par pamatizglītības vai vidējās izglītības iegūšanu un tam pievienoto sekmju izrakstu; 3     mācību iestādes vai arhīva izdoto izziņu, kas apliecina, ka apgūts pilns pamatskolas vai vidējās izglītības mācību kurss latviešu valodā.

  Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes statistikas datiem saistībā ar izglītības ieguvi latviešu valodā

  kā iegūt iespēju