Ķuzis: Nelikumīgā cigarešu tirdzniecība ir jākriminalizē

Jaunumi cigarešu tirdzniecībā

Saturs

  kurš nodarbojas ar binārām opcijām

  Viegli lasīt Publicēts: Ministru kabineta  Noteikumi Nr. Komersantiem pirms tirdzniecības uzsākšanas jāaizpilda noteikumu Nr. Iesniegumu var iesniegt personīgi Rīgā, Klijānu ielā 7, nosūtīt pa pastu Klijānu ielā 7, Rīgā, LV — vai iesniegt elektroniski, ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu vai izmantojot portālu  www. Inspekcija iesniegumu izskatīs saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā norādīts Iesniegumu likumā. Ja, izskatot iesniegumu, tiks konstatēts, ka tas nav aizpildīts atbilstoši vai ir aizpildīts nepilnīgi, Inspekcija 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstveidā pieprasa komersantam precizēt iesniegto informāciju.

  pelnīt naudu aforismi

  Komersantam pēc pieprasījuma saņemšanas 14 dienu laikā jāiesniedz Inspekcijai precizētu informāciju. Komersantiem, kuri elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību uzsākuši līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, t.

  depozīta pārsniegšana bināro opciju stratēģijai

  Iesniegumā jānorāda informācija par tirdzniecības vietu un piedāvāto sortimentu. Veidlapu paraksta uzņēmuma paraksttiesīgā persona, norādot kontaktinformāciju par sevi un kontaktpersonu, ja tāda ir. Ierakstu skaitu iesniegumā par tirdzniecības vietām iespējams papildināt pēc jaunumi cigarešu tirdzniecībā. Komersanta pienākumos ietilpst ziņot Inspekcijai, ja tas uzsāk tirdzniecību jaunā vietā vai ja mainās iesniegumā norādītā komersanta nosaukums, juridiskā adrese, paraksttiesīgā persona, kontaktpersona, plānotais sortiments, tirdzniecības vietas nosaukums, faktiskā adrese vai telefons.

  pelnīt naudu internetā ar izņemšanu

  Komersantam 14 dienu laikā jāpaziņo Inspekcijai par iepriekš minētajām izmaiņām.