investīciju projekts - latviešu definīcija, gramatika, izruna, sinonīmi un piemēri | Glosbe

Investīciju projekts internetā. Valdeķu investīciju projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Saturs

  Projekta mērķis ir nodrošināt pēc iespējas plašāku ietekmi uz novada teritoriju vērstu uz uzņēmējdarbības veicināšanu un apdzīvotības saglabāšanu, projekta ietvaros plānota nākamo trīs prioritāro grants ceļu pārbūve. Lai ievērotu saimnieciskuma principu, prioritāro ceļu pārbūve notiks posmos, kuros saskaņā ar ceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas aktiem tā ir nepieciešama.

  • azboulings.lv - Investīciju projekti
  • Otrās binārās opcijas
  • Halal binārās opcijas
  • Starlex Investīcijas

  Projekta ietvaros plānota grants ceļu pārbūve 9,95 km garumā: Siguldas pagastā grants ceļš A2-Muldas posmā 0,0—4,12 km un grants ceļš A2—Kundziņi—Muldas posmā 0,0—4,01 km, Mores pagastā grants ceļš Rotas—Akseles—Salmiņi posmā 0,0—2,51 km.

  Projekta īstenošanas ilgums līdz Projekta ietvaros plānota grants ceļu pārbūve 7,16 km garumā: Allažu pagastā grants ceļš Rudiņi—Anšpēteri posmā 0,2—1,2km un grants ceļš Lāčplēši—Augšciems posmā 0,0—0,7km, Mores pagastā grants investīciju projekts internetā Akenstaka—Rūpnieki—Kalēji posmā 0,0—5,4km.

  investīciju projekts internetā

  Projekta mērķis ir uzlabot kultūras pasākumu pieejamību dažādām sabiedrības grupām un radīt patīkamu vidi jauniem kultūras pasākumiem, labiekārtojot Allažu bināro opciju qi atsauksmes nama foajē, izveidojot labierīcības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un labiekārtojot teritoriju. Projekta mērķis ir izveidot grupu dzīvokļu pakalpojuma infrastruktūru, kurā tiks izvietoti arī atelpas brīža pakalpojumi, lai nodrošinātu profesionālu aprūpi, paplašinātu cilvēku iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā, apgūtu sadzīves iemaņas, piedalītos sabiedrības dzīves norisēs un iegūtu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dalībai darba tirgū.

  investīciju projekts internetā

  Projekta rezultātā Siguldā, Saules ielā 6B, tiks uzbūvēta jauna būve, kurā būs izveidotas 16 vietas grupu māju iedzīvotājiem un 2 vietas atelpas brīža apmeklētājiem.

  Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 11   EUR, t.

  investīciju projekts internetā

  Projekta īstenošanā ir iesaistīti astoņi sadarbības partneri, Siguldas novada pašvaldība ir projekta vadošais partneris. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

  • Mēs radām papildu ienākumus
  • Opciju draudi

  Projekta ietvaros tiks saglabāti un atjaunoti deviņi valsts nozīmes kultūras mantojuma objekti: Siguldas Jaunā pils Nr. Sīmaņa baznīca Nr. Jāņa luterāņu baznīca Nr. Saglabājot un atjaunojot minētos kultūras mantojuma objektus, tiks jaunradīti 15 pakalpojumi: Siguldas Jaunās pils izstādes, Siguldas Jaunās pils bibliotēka ar lasītavu, Valmieras pils kultūrvides centrs, Valmieras Sv.

  Objektu apmeklējumi Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1. Projekta mērķis ir attīstīt Siguldas novada izglītības iestāžu infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas 1. Projekta aktivitātes — Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā STEM korpusa būvniecība, vecā korpusa pārbūve Kronvalda Ata ielā 7, izveidojot ergonomisku mācību vidi, materiāltehniskās bāzes modernizācija, reģionālā metodiskā centra attīstība, Siguldas 1.

  Īstenojot projektu, tiks nodrošināta nepieciešamā vide un aprīkojums kvalitatīva, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai.

  investīciju projekts internetā

  Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr. Projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. Lai nodrošinātu visu būvdarbu un restaurācijas darbu saskaņotu un secīgu veikšanu, investīciju projekts internetā siltināšanas pasākumi tiks īstenoti vienlaikus ar plānotajiem pils restaurācijas darbiem. Restaurācijas darbu veikšanai ir plānots piesaistīt Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu.

  Projekta ietvaros plānotais enerģijas ietaupījums ir kWh gadā.

  investīciju projekts internetā

  Pievienotie faili.