Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Iespēju piemērs

Saturs

  Ko attēlo ražošanas iespēju robeža?

  vietnes, lai nopelnītu naudu par tīmekļa naudu

  To parāda katrs punkts, kas atrodas uz ražošanas iespēju robežas, - A, D, E, F. Pieņemsim, ka to attēlo punkts C, no punkta C ir jānovelk horizontāla un vertikāla taisne pret attiecīgo asi, lai noteiktu, cik sabiedrība ražo krējuma un cik saražo dīvānu.

  Lai noteiktu, cik sabiedrība saražo krējuma punktā C, no šī punkta ir jānovelk perpendikulāra taisne pret saražotā krējuma daudzuma asi vertikālo asi - šajā gadījumā  punktā C saražotā krējuma daudzums ir 20 tonnas.

  Pašvaldības loma pieaugušo izglītības iespēju nodrošināšanā. Aizkraukles piemērs Ja pašvaldībā ir pieaugušo izglītības centrs, tad bezdarba līmenis ir zemāks. Savukārt, saskaņā ar Izglītības likuma

  Lai noteiktu, cik sabiedrība saražo dīvānus punktā C, no šī punkta ir jānovelk perpendikulāra taisne pret saražoto dīvānu asi horizontālo asi un jānolasa skaitlis - šajā gadījumā sabiedrība punktā C saražo 5 dīvānus. Neefektīva ir ražošana, ja vienlaikus var palielināt abu preču krējuma, dīvānu ražošanu.

  tirdzniecības signālu cena

  Pieņemsim, ka sabiedrība ražo 35 tonnas krējuma un 12 dīvānus D. Bet sabiedrība vēlas ražot 17 dīvānus jeb pārorientēt ražošanu uz punktu E. To varētu sasniegt, ja ieviestu iespēju piemērs tehnoloģijas, palielinātu resursus vai izdevīgi tirgotos ar citām valstīm. Līdzīgs ekonomikas modelis ir patēriņu iespēju robeža.

  ERAF un KF projekti galvenokārt ir vērsti uz būvniecību, infrastruktūras uzlabošanu, rekonstrukciju, labiekārtošanu, aprīkojuma iegādi u. Ar vides un informācijas pieejamības nodrošināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem ERAF un KF projektu kontekstā tiek saprasta vides un informācijas pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar četriem funkcionālo traucējumu veidiem - redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem. Viena specifiska aktivitāte var ietvert vairākas darbības vides pieejamības nodrošināšanai personām ar vienu funkcionālo traucējumu veidu.

  Aplūkosim piemēru. Pieņemsim, ka vecāki dēlam iedeva 3 eiro.

  • lv - abonē mājas lapu - Jaunuma pirmais piemērs - sistēmas iespējas
  • Internets rada ienākumus
  •  Директор.

  Viņa alternatīvas ir tos izlietot, vai nu ejot uz slidotavu, kuras biļetes cena ir 1 eiro, vai iztērējot, pērkot šokolādi par 0,50 eiro. Veidosim ekonomikas modeli - patēriņu iespējas robežu.

  Uz vertikālas ass atliksim iespējamos slidotavas apmeklējumus, uz horizontālās ass iespējamo šokolādes patēriņu.

  Patēriņa iespējas varam attēlot arī grafiski: Punkts A rāda, ka dēls var iztērēt 3 eiro, apmeklējot 3 reizes slidotavu  un nenopērkot nevienu šokolādi. Punkts B parāda, ka dēls var iespēju piemērs 3 eiro, apmeklējot 2 reizes slidotavu un nopērkot 2 šokolādes.

  • Ražošanas iespēju robeža — teorija. Ekonomika, - klase.
  • Durova žetoni
  •  - Поддержи .

  Punkts D parada, ka dēls var iztērēt 3 eiro, apmeklējot 1 reizi slidotavu un nopērkot 4 šokolādes. Punkts C parāda, ka dēls var iztērēt 3 eiro, nopērkot 6 šokolādes un slidotavu neapmeklējot nemaz.

  100 stratēģijas varianti