Izglītības sistēma Latvijā

Iegūt iespēju

Ungārs Arpads Neveri ieradās Latvijā pirms teju 10 gadiem un visu šo laiku strādā Šveices digitālās bankas un brokeru pakalpojumu pārstāvniecībā Rīgā.

Studenti pārstāvēja dažādas Latvijas izglītības iestādes, bet galvenokārt Ventspils Augstskolu un Liepājas Universitāti.

Lai arī ikdienu Rīgā spētu itin labi organizēt tikai angļu valodā, Arpads jau pirmajā gadā sāka apmeklēt latviešu valodas kursus. Viņš par unikālu sauc iegūt iespēju iemācīties valodu, kurā runā vien divi miljoni iegūt iespēju. Tas visiem ir ļoti patīkami. Arpads sapratis — stratēģija iesācējiem binārās opcijas Ungārijā viņš nevēlas tuvākos gadus, bet gan Latviju saukt par savām mājām.

TV3 sižets:

Janvārī sāka interesēties par iespēju iegūt Latvijas pilsonību. Integrēties šeit sabiedrībā, lai būtu kāds rezultāts.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka Latvijā dzīvojošie Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki, kas līdz Pēdējo divu gadu laikā šo iespēju ir izmantojuši jaunieši. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicina personas, kuras atbilst Pilsonības likuma nosacījumiem un vēlas reģistrēt Latvijas pilsonību, iesniegt dokumentus Latvijas pilsonības iegūšanai. Vēršam uzmanību, ka dokumentu iesniegšanu nevajadzētu atlikt uz iegūt iespēju dienu. Iesniegumu un dokumentus Latvijas pilsonības iegūšanai var iesniegt jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, līdzi ņemot šādus dokumentus: 1     personu apliecinošu dokumentu pasi vai personas apliecību ; 2     apliecību vai diplomu par pamatizglītības vai vidējās izglītības iegūšanu un tam pievienoto sekmju izrakstu; 3     mācību iestādes vai arhīva izdoto izziņu, kas apliecina, ka apgūts pilns pamatskolas vai vidējās izglītības mācību kurss latviešu valodā.

Māku runāt latviski. Es gribētu turpināt šeit dzīvot.

Ventspils Augstskolas ziņas

Varētu šeit veidot biznesu, paņemt kredītu un nopirkt dzīvokli. Ungārs spēra pirmos soļus — ļoti labi nokārtoja eksāmenu latviešu valodā un Latvijas vēsturē.

iegūt iespēju kā organizācija var nopelnīt naudu

Izrādās, Eiropas Savienības direktīva nosaka — lai kādā no dalībvalstīm uzturētos ilgstoši, ir jāsaņem terminētā reģistrācijas apliecība. Arpadam tāda, protams, bija. Taču viņš nezināja, ka pēc pieciem gadiem ir tiesības pieprasīt jau augstāka līmeņa dokumentu — pastāvīgās reģistrācijas apliecību.

iegūt iespēju verifikācijas iespējas

Ja savukārt ar to Latvijā nodzīvoti pieci gadi, var lūgt uzsākt naturalizācijas procesu Latvijas pilsonības iegūšanai. Taču neviens neesot viņam norādījis uz vajadzību vispirms pieteikt pastāvīgās reģistrācijas apliecību.

Nezaudē iespēju iegūt īpašumā zemi!

Viņu mājas lapā ir vairāk informācijas cilvēkiem, kas nāk no ārpus ES. Atzīst, ka varēja pats konsultēties ar juristiem.

Taču Arpada latviešu draugiem, piemēram, bijušajam kolēģim žēl noskatīties, ka Latvijai lojālais ungārs nevar iegūt Latvijas pilsonību.

Vienkārši netīšām gadījās šo stāstu dzirdēt. Viņš pats to uztvēra pat samērā mierīgi, bet es domāju, ka varbūt šīs ir tā reize, kad valsts varētu panākt pretī cilvēkam, kas tik ļoti vēlas kļūt par Latvijas pilsoni.

Vispārīgais raksturojums Tiesības uz izglītību Katram Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim, Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, bezvalstniekam, kuram ir derīgs bezvalstnieka ceļošanas dokuments, kas izsniegts Latvijas Republikā, citas valsts, kas nav Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices Konfederācijas pilsonis, valstspiederīgajam turpmāk — trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai, personai, kura ir saņēmusi pagaidu aizsardzību Latvijas Republikā ir vienlīdzīgas tiesības iegūt izglītību Latvijā. Patvēruma meklētāja nepilngadīgam bērnam un nepilngadīgam patvēruma meklētājam ir tiesības uz pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī tiesības pēc pilngadības sasniegšanas turpināt iesākto izglītību. Izglītības ieguves valoda Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā. Citā valodā izglītību var iegūt privātās izglītības iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, ja tajās tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas. Ikviens, kurš apgūst pamatizglītību vai vidējo izglītību citā valodā vienlaicīgi arī apgūst valsts valodu un iegūt iespēju valsts valodas pārbaudes eksāmenu valstī noteiktajā kārtībā un apjomā.

PMLP gan saka — diemžēl šim ungāram nekādi nevar palīdzēt, formalitātes ir un paliek formalitātes, ja pat ungārs ir nodzīvojos vajadzīgo gadu skaitu, lai uzsāktu pilsonības iegūšanu. Nelīdzēšot arī lūguma raksti vai dokumentālus pierādījumu iesniegšana par Latvijā nodzīvotiem 10 gadiem.

Kontaktinformācija

Vaicāta, vai ungāram jāgaida vēl pieci gadi, viņa atbild apstiprinoši. Citiem vārdiem, jānokārto pastāvīgās reģistrācijas apliecība un ar to atkal jānodzīvo pieci gadi.

iegūt iespēju kā nopelnīt daudz satoshi pārskatus dienā

Saistītie raksti.