Iesaka centralizēt finanšu un grāmatvedības procesus valsts pārvaldē

Finanšu iespēju koncepcija

Īstenojot rsi stratēģijas binārām opcijām noteiktās aktivitātes, nav plānots izdarīt grozījumus ārējos normatīvajos aktos.

minūtes opciju tirdzniecības stratēģija cik daudz jūs varat nopelnīt bitcoin

Pamatojoties uz veikto analīzi, noteikti konkrēti uzdevumi, lai uzlabotu katru valsts finanšu vadības sistēmā iesaistīto procesu, kā arī nodrošinātu atbilstošu informācijas sistēmu atbalstu. Katrā no analizētajiem procesiem ir apskatīti vairāki iespējamie finanšu iespēju koncepcija informācija sistēmas attīstības varianti un izvēlēti atbilstošākie: A variants — tiek izdarītas izmaiņas institūciju darbības procesos, lai pēc iespējas novērstu esošās situācijas analīzē konstatētās organizatoriskās problēmas, veicot nelielus informācijas sistēmu integrācijas pasākumus vai tos neveicot.

B variants — institūciju informācijas sistēmu integrāciju veic dažādos iespējamos integrācijas līmeņos, ietverot arī organizatorisku izmaiņu veikšanu.

binārās opcijas cme bināro opciju stratēģija 60 sekundes bez indikatoriem

C variants — veic visu attiecīgo informācijas sistēmu nepieciešamo integrāciju. Kopumā kā atbilstošākais ir izvēlēts C variants un attiecīgi ir plānotas un izvērtētas turpmākās aktivitātes. Attiecībā uz makroekonomiskās un nodokļu prognozēšanas procesu tiek paredzēta divu speciālu informācijas sistēmu ieviešana Finanšu ministrijā un Ekonomikas ministrijā, nodrošinot to savstarpējo integrāciju, kā arī integrāciju ar citām informācijas sistēmām, piemēram, ar vienoto valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmu, informācijas sistēmu un pēc iespējas arī ar Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma FM izsludinātajā konkursā iecerēts piesaistīt konsultantu, kas izstrādātu šo finanšu institūciju optimizācijas koncepciju un kopumā izvērtētu finanšu atbalsta instrumentu sistēmu valstī, liecina iepirkuma paziņojums. Ministrija konkursa nolikumā skaidro, ka attīstības finanšu institūcija ir iestāde, kuras mērķis ir papildināt finanšu tirgū pieejamo pakalpojumu klāstu jomās, kurās ir novērojamas tirgus nepilnības un tāpēc nevar sasniegt sabiedrībai un valsts ekonomiskajai attīstībai vajadzīgos rezultātus. Konkursā uzvarējušiem koncepcijas izstrādātājam būs jānovērtē LHZB īstenoto attīstības finanšu instrumentu pamatotību un darbības efektivitāti, ekonomisko un finansiālo atdevi un rezultativitāti, kā arī jāiesaka bankas turpmākās darbības iespējas. Tāpat būs jāvērtē LHZB, Latvijas Garantiju aģentūras, Lauku attīstības fonda un Vides investīciju fonda efektivitāte - spēja koriģēt tirgus nepilnības, darbības rezultāti, izmaksas, atbilstība konkurences nosacījumiem - un jānorāda uz esošās sistēmas nepilnībām, kuras būtu jānovērš.

Valsts parāda uzskaites un vadības procesā aplikāciju arhitektūrā tiek paredzētas izmaiņas, ņemot vērā, ka Valsts kasē valūtas maksājumu apstrādei ir ieviests SWIFT. Paredzēts, ka valsts parāda uzskaites sistēma tiks integrēta ar vienoto valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmu.

opcijas dokumenta veidlapa ieguldot internetā uzticamas vietnes

Naudas plūsmas plānošanas procesa atbalstam paredzēts īstenot prognozēšanas modeli Valsts kases datu noliktavā, kas ļautu prognozēt dienas, vidēja un ilgtermiņa naudas plūsmu. Attiecībā uz ES struktūrfondu, Kohēzijas fonda un valsts atbalsta programmu pārvaldību ir paredzēta vienotas informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana, iekļaujot gan ES struktūrfondu pārvaldību, gan Kohēzijas fonda pārvaldību.

Tiek plānota šīs informācijas sistēmas integrācija ar vienoto valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmu.

Koncepcija tapusi līdzdarbojieties Finanšu nozares asociācijas jomas ekspertiem, kuriem bija iespēja dalīties ar pieredzi un sasniegto progresu Latvijā.

Valsts un pašvaldību iepirkuma procesu atbalstam tiek plānots pilnveidot esošās informācijas sistēmas, lai veicinātu elektroniskās iepirkumu sistēmas izmantošanu valsts un pašvaldību institūcijās. Paredzamie VFIS aktivitāšu ieviešanas termiņi un nepieciešamais finansējums Koncepcijā apkopots tās īstenošanai finanšu iespēju koncepcija aktivitāšu detalizēts termiņu un finansējuma plānojums.

Ir paredzēti vairāki atsevišķi projekti, kuru ietvaros plānots izveidot būtiskākos valsts finanšu procesus atbalstošo VFIS funkcionalitāti.

Paredzamo projektu termiņu un nepieciešamā finansējuma kopsavilkums šo procesu griezumā

All About OneCoin - QUICK LATVIAN ONECOIN PRESENTATION 2016 - Latvia