Pašvaldība

Darījumu centra plāns

Saturs

  Atbilstoši koncepcijai, šajā teritorijā ir paredzēta darījumu un sabiedriskās teritorijas attīstība četrās kārtās 20 darījumu centra plāns laikā, pakāpeniski īstenojot katru no tām.

  Attīstības koncepcijas pirmajā kārtā ir plānota viesnīcas ar konferenču funkciju un biroju ēku attīstīšana. Viesnīcas plānotais apjoms ir 13 m2 ar vietu autostāvvietu, biroju ēku apjoms 30 m2 ar vietu autostāvvietu. Nākamajās kārtās ir paredzēta biroju parka tālāka attīstīšana un dzīvojamo ēku kompleksa būvniecība.

  darījumu centra plāns

  Katras kārtas realizēšana tiks uzsākta pēc iepriekšējās kārtas komercializēšanas. Kopējais plānotais būvapjoms sasniedz m2, teritorijas platība ir 56 m2.

  darījumu centra plāns

  Teritorijā esošo ēku kompleksu ir paredzēts nojaukt. Izskatot teritorijas Rīgā, Balasta dambī 3 attīstības koncepciju, Rīgas pilsētas arhitektu kolēģija ir atzinusi, ka attīstības konceptuālajā risinājumā pamatā sekots Daugavas kreisā krasta plānojuma un telpiskās struktūras attīstības koncepcijai, ievērojot Rīgas kultūrvēsturiskā centra vērtību un UNESCO Pasaules mantojuma komitejas viedokli. Arī turpmākais darbs šīs teritorijas attīstīšanā notiks cieši sadarbojoties ar Rīgas pilsētas atbildīgajām institūcijām.

  darījumu centra plāns

  Pašlaik pirmajā kārtā ir paredzēta 4 zvaigžņu viesnīcas ar istabām un konferenču centru, kuras pārvaldīšanai tiks piesaistīts starptautisks viesnīcu tīklu operators un divu biroju ēku attīstīšana. Pašlaik, sperot nākamo soli, esam izsludinājuši arhitektu konkursu pirmās kārtas skiču projekta izstrādei.

  darījumu centra plāns

  Provizoriski paredzamās investīcijas pirmajā kārtā sasniedz 60 miljonus eiro. Papildu informācija ir pieejama www.

  • Kādēļ izvēlēties tieši Regus biroja telpas?
  • Rīdziniekus jaunajā pilsētas plānā pārsvarā interesē sev piederošo zemju izmantošana Ingrīda Drazdovska [email protected]
  • Mans SumUp konts – Support Centre
  • Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā - LV portāls

  Uzņēmums veiksmīgi apvieno pilsētvides kvalitātes pilnveidošanu ar finansiāli veiksmīgu projektu izstrādi, kas atbilst pasūtītāja interesēm. Uzņēmums piedāvā pakalpojumus komercīpašumu jomā, apkalpojot starptautiskas korporācijas, pensiju fondus, attīstītājus, uzņēmējus, valsts uzņēmumus un finanšu institūcijas.

  darījumu centra plāns

  Ramils Kadirovs.