Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Ezeru 2"

Cik nopelna 2. mājas īpašnieki. Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Ezeru 2" , - par uzņēmumu

Saturs

  Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija Ģirts Beikmanis, valdes priekšsēdētājs Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu.

  cik nopelna 2. mājas īpašnieki

  Ja dzīvojamā telpa tiek izīrēta personai, cik nopelna 2. mājas īpašnieki pašvaldības pienākums ir sniegt likumā noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecīgās pašvaldības dome var noteikt zemāku īres maksu, samazinot dzīvojamās telpas apsaimniekošanas izdevumus un neiekļaujot tajā peļņu.

  Apsaimniekošanas izdevumi sastāv no dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem izdevumiem mājas sanitārā kopšana, tehniskā uzturēšana, pārvaldes un apkalpojošā personāla uzturēšana.

  cik nopelna 2. mājas īpašnieki

  Tātad no likuma normām izriet, ka īrniekam vajadzētu visu summu, ko veido gan apsaimniekošanas izdevumi, gan īres maksas daļa, vajadzētu samaksāt dzīvokļa īpašniekam šajā gadījumā pašvaldībaikas pēc tam apsaimniekošanas maksas daļu pārskaita mājas pārvaldniekam, savā rīcībā atstājot peļņas daļu jeb tiešo īres maksājumu.

  Tādējādi īres maksas apsaimniekošanas daļa tiek izlietota katrai konkrētajai mājai, bet īres maksas peļņas daļa - pašvaldības dzīvojamā fonda remontam.

  cik nopelna 2. mājas īpašnieki

  Taču praksē, kā informē Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas LNPAA valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis, vairumā gadījumu pastāv atšķirīga kārtība, ko noteikušas pašas pašvaldības.

  Ja ir vecie beztermiņa īres līgumi, tad šie nosacījumi tajos var nebūt iekļauti, ja līgumi ir pārslēgti, tad šie nosacījumi tajos ir iekļauti.

  cik nopelna 2. mājas īpašnieki

  Ja ir pašvaldības lēmums, ka īres maksa pielīdzināta apsaimniekošanas maksai, tad praksē notiek tā, ka īrnieks šo naudas summu maksā tieši apsaimniekotājam, un arī par to ir jābūt attiecīgam lēmumam, ka pārvaldnieks tiek deleģēts iekasēt no īrnieka šo maksājumu.

  Taču ir arī pašvaldības, kuras noteikušas papildu maksu tieši par telpu lietošanu, un tad šo summu īrnieks pārskaita dzīvokļa īpašniekam — pašvaldībai. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

  cik nopelna 2. mājas īpašnieki